ALL COURSES

Developing a new skill can grow your confidence – helping you to land a new job. It could connect you with like-minded people, improving your health and well-being, and even change the lives of you and your family.

Together with our partners, we’ve created an online learning platform – full of free courses, tutorials and resources, such as digital skills, arts and crafts, mindfulness, and languages along with more formal short-courses.

They’re quick, fun and easy-to-do and will cost you nothing but your time. There are many exciting areas to choose from, so use the filter below to pick a course and change your story online.

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.

 

Skills share beyond Wales

Take a look at the online events that are available beyond Wales – you will find a whole range of established and accredited online courses, tutorials and classes accessible to all.

Find more online events