CYMRYD RHAN

 

  • Dweud wrthym sut y byddwch yn dathlu’r Wythnos Addysg Oedolion ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChangeYourStory
  • Cadw mewn cysylltiad a chodi ymwybyddiaeth drwy gefnogi’r ymgyrch ar Twitter  Facebook and Instagram
  • Ysgrifennu atom a dweud wrthym sut y cafodd cyfleoedd addysg oedolion effaith gadarnhaol ar eich bywyd – Sut gwnaethoch chi newid dy stori?
  • Ceisio cyngor ac arweiniad i roi cychwyn ar eich taith ddysgu – ffoniwch linell gymorth Cyngor Gwaith Cymru i gael gwybodeath am ddim.

Beth ddywedodd rhai a gymerodd ran yn yr Wythnos Addysg Oedolion…

PARTNERIAID YMGYRCH

Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, sefydliad polisi, ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Rydym wedi gweithio’n agos gydag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid am dros 25 mlynedd i gefnogi cyflwyno’r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru. Diolch yn arbennig i noddwyr ymgyrch islaw.

Diddordeb mewn cefnogi’r Wythnos Addysg Oedolion?

A ydych yn ddarparydd?

CYMRU'N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.