ALL Blogs STORIES

Back to ‘News & Blogs’

Blog Diweddaraf

Yn 2019 enillais Wobr Ysbrydoli! am fy llwyddiant yn dysgu a fy nghamau i gyrraedd lle’r wyf heddiw. Roedd gennyf orffennol anodd ac wedi gadael yr ysgol heb unrhyw TGAU... Darllenwch y Blog Llawn
Catrin Pugh
Gall mynd yn ôl at addysg wedi toriad hir fod yn anodd i unrhyw un. Os gwnewch ychwanegu cyfrifoldebau, neu yn fy achos i anableddau, a gall edrych allan o’ch... Darllenwch y Blog Llawn
Emily Harding
Ar ôl cael fy mab roeddwn i’n wynebu llawer o broblemau personol. Roedd profiadau oeddwn i wedi’u cael yn blentyn yn codi i’r wyneb eto a ’ngadael yn ddiymadferth gydag... Darllenwch y Blog Llawn
Lynda Sullivan
I worked as a cook for 10 years and enjoyed my job until I became ill with depression and panic attacks which meant I could no longer work, I stayed... Darllenwch y Blog Llawn
Rose Probert
I come from a Gypsy Traveller background and although my initial education was a positive one, I did lack confidence and had to focus on looking after my disabled brother.... Darllenwch y Blog Llawn