Polisi Cwcis

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach, yn aml wedi’u hamgryptio, a gaiff eu cadw ar eich cyfrifiadur pan ydych yn ymweld â rhai gwefannau. Cânt eu defnyddio i gofio gwybodaeth defnyddiol sy’n galluogi rhai o swyddogaethau’r wefan i weithio, er enghraifft gofio pan ydych wedi cyrraedd proses archebu neu os ydych wedi mewngofnodi i safle. Ni all cwcis achosi niwed i’ch cyfrifiadur.

Y cwcis a ddefnyddiwn
Cwcis Sesiwn

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i’r wefan weithredu a chânt eu gosod p’un ai ydych yn caniatau cwcis eraill neu beidio. Ni chaiff y cwcis hyn eu cadw ar eich cyfrifiadur a chânt eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr gwefan.

Cwcis Swyddogaeth

Mae’r cwcis swyddogaeth a ddefnyddiwn yn ein galluogi i fonitro patrymau traffig ar ein gwefan, mesur llwyddiant ein hymgyrchoedd yn gywir a’ch galluogi i gysylltu gyda chyfryngau cymdeithasol tra byddwch ar ein safle.

Cwcis Marchnata

Defnyddir cwcis marchnata i olrhain ymwelwyr ar draws gwefannau. Y bwriad yw dangos hysbysebion sy’n berthnasol a diddorol i’r defnyddiwr unigol ac felly’n fwy gwerthfawr i gyhoeddwyr a hysbysebwyr trydydd parti.

Mwy o Wybodaeth am Gwcis

I ddysgu mwy am gwcis, yn cynnwys sut i’w rheoli a sut maent yn effeithio ar eich gweithgareddau ar-lein, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org Gallwch hefyd ddysgu sut i reoli cwcis ar wahanol borwyr yn www.aboutcookies.org/how-tocontrol-cookies/ neu os dymunwch wybod sut i ddileu cwcis, ewch i www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

Gallwch hefyd drin eich dewisiadau ar gyfer pa fathau o hysbysebion a gewch ar wefannau yn defnyddio Eich Dewisiadau Ar-lein.
Dylid nodi fod y rhain yn wefannau trydydd parti iac nid yw’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gyfrifol am eu cynnwys.

Mae rhestr lawn o’n cwcis ar gael yma.

EnwCwciDibenCyfnod cadw
Swyddogaeth gwefan
_cfduidDefnyddir gan rwydwaith cynnwys Cloudflare i ddynodi traffig gwefan dibynadwy.1 flwyddyn
PHPSESSIDDefnyddir i gadw sesiwn defnyddiwr ar draws ceisiadau tudalen.Sesiwn
Google Analytics
_gaDefnyddir gan Google Analytics i olrhain defnydd tudalen a sefydlu. Mae hyn yn helpu’r Sefydliad Dysgu a Gwaith i wella a chyfoethogi profiad ymwelwyr.2 flynedd
_gat, _gidDefnyddir gan Google Analytics i olrhain defnydd tudalen a safle.Sesiwn
Archebu digwyddiadau
ee_cookie_testDefnyddir ar gyfer system espresso digwyddiadau i olrhain defnyddwyr unigol.Sesiwn
Marchnata
Rhannu cymdeithasol__atuvcDiweddaru cyfrif nodweddion rhannu cymdeithasol gwefan.13 mis
__atuvsSicrhau y caiff y cyfrif diweddaraf ei ddefnyddio os caiff tudalen ei rhannu gyda’r gwasanaeth rhannu cymdeithasol.Sesiwn
_at.cww, at-lojson-cache-#, at-randDefnyddir gan y llwyfan rhannu cymdeithasol.Parhaus
bt2Defnyddir gan y llwyfan rhannu cymdeithasol.255 diwrnod
uvcCanfod pa mor aml mae’r gwasanaeth rhannu cymdeithasol AddThis yn canfod yr un defnyddiwr.13 mis
uidCreu ID unigryw defnyddiwr a gynhyrchir gan beiriant i’w gwneud yn bosibl i’r defnyddiwr rannu cynnwys ar draws rwydweithiau cymdeithasol a rhoi ystadegau manwl i wahanol ddarparwyr.1 flwyddyn
xtcCofrestru bod y defnyddiwr wedi rhannu cynnwys drwy’r cyfryngau cymdeithasol.13 mis
vcDefnyddir gan y llwyfan rhannu cymdeithasol.1 flwyddyn
Olrhain hysbysebion/ Google AdwordsBkdc, bkuCofrestru data defnyddiwr dienw, tebyg i gyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, y gwefannau yr ymwelir â nhw a pha hysbysebion y mae’r defnyddiwr wedi eu clicio, gyda’r diben o optimeiddio dangos hysbysebion yn seiliedig ar symudiad defnyddiwr ar wefannau sy’n defnyddio’r un rhwydwaith.179 diwrnod
csyncOptimeiddio arddangosiad hysbysebion yn seiliedig ar symudiad y defnyddiwr wedi’i gyfuno a chynigion gwahano hysbysebwyr ar gyfer dangos.13 mis
pidCofrestru ID  unigryw sy’n dynodi dyfais defnyddiwr sy’n dychwelyd. Defnyddir yr ID ar gyfer hysbysebion wedi’u targedu.13 mis
uuid, uuidcCasglu data ar ymweliadau’r defnyddiwr i’r wefan megis pa dudalennau a gafodd eu llwytho. Defnyddir y data a gofrestrwyd ar gyfer hysbysebion wedi’u targedu.
ads/ga-audiencesDefnyddir gan Google AdWords i ailgysylltu â defnyddwyr syn debygol o droi yn gwsmeriaid sy’n seiliedig ar ymddygiad ar-lein yr ymwelwyr ar draws gwefannau.Sesiwn
ID defnyddiwr
Tagiau sgriptdi2, mus, ouidTagiau sgript1 flwyddyn
Geo-leoliadlocDefnyddir i helpu darparwyr i benderfynu lleoliad daearyddol defnyddwyr sy’n rhannu gwybodaeth gyda’i gilydd (lefel sir)13 mis
Dynodiad dyfaisTapAd_DID, TapAd_TSDefnyddir i benderfynu pa fath o ddyfeisiau (ffonau clyfar, llechi, cyfrifiaduron, setiau teledu ac yn y blaen) a ddefnyddir gan ddefnyddiwr.2 fis
SEUNCYCofrestru ID unigryw sy’n dynodi dyfais y defnyddiwr ar gyfer ymweliadau dychwel179 diwrnod
TestIfCookiePDynodi defnyddwyr newydd a chynhyrchu ID unigryw ar gyfer pob defnyddiwr.13 mis