Chwilio Digwyddiad Rhydd

Mae digwyddiadau a gweithgareddau Rhoi Cynnig Arni yn hollol RAD AC AM DDIM, mae sesiynau blasu, cyrsiau byr, sesiynau cyngor a gwybodaeth galw heibio, dyddiau agored a mwy! Defnyddiwch y blwch chwilio islaw a theipio eich rhanbarth lleoil i mewn i ganfod digwyddiad yn agos atoch chi yn ystod mis Mehefin.

A ydych yn ddarparydd?CLICIWCH YMA

CYMRU'N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.