Dewch yn rhan o Wythnos Addysg Oedolion!

Mae oedolion o bob oed yn cael eu hannog i roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau addysgol yn ystod Wythnos Addysg Oedolion (17-23 Mehefin).

Mae’r digwyddiad sy’n para wythnos yn ddathliad blynyddol o’r amrywiaeth o gyfleoedd addysgol sydd ar gael yn y gymuned. Mae’n rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth newydd a gwahanol.

Thema eleni yw hanes ac archeoleg Ynys Môn. Os ydych dros 16 oed – ymunwch yn y gweithgareddau a rhowch gynnig ar rai o’r pethau sy’n cael eu cynnig yn lleol.

Mae’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnig yn cynnwys ymweliad ag Oriel Môn, Llangefni er mwyn gallu gweld a chael gwell syniad am yr arteffactau archeolegol sydd wedi eu cynnwys yn yr arddangosfa archeolegol yno. Mae gweithdai creadigol hefyd ar gael drwy gydol yr wythnos lle gallwch greu mosäig a graffiti. Galwch heibio i ddangos eich dawn greadigol – a chael eich ysbrydoli gan batrymau’r oes Neolithig!

Darllenwch yr erthygl lawn yma.

Related Post

Experience: I couldn’t read until I was 34

How lifelong learning can boost your mental health

Barry college student lands Inspire Award

National award for Milford Haven school

Take three: People who have changed their story with adult learning