Newyddion a Blogiau

Os ydych yn meddwl am eich sefyllfa – efallai eich bod eisiau gwneud mwy, efallai eisiau newid neu gyfeiriad newydd? Darllenwch ein cyfres o flogiau gwadd. Mae pob un yn cynnig safbwynt pobl a brofodd addysg oedolion ac a symudodd eu bywydau ymlaen.

Newyddion Diweddaraf

Find out how to boost your digital skills with these free workshops
Go Connect are running a range of free digital skills workshops for adults as part of Adult Learners Week from June 17 through to June... Read Full News Story
National award for Milford Haven school
National award for Milford Haven school The school even runs a free crèche so parents can improve their maths and english and invites grandparents to... Read Full News Story
National award winner with Meares-Irlen syndrome talks about his year since scooping the Overall Learner of the Year award
A medic who was crowned Overall Learner of the Year at the Inspire! Awards 2018, says adult learning has transformed his life and a year... Read Full News Story
Spotlight on lifelong learning as Adult Learners’ Week returns
Learning later in life can provide a whole host of opportunities, whether you’re looking to get into or return to work, secure a promotion, change... Read Full News Story

Blog Diweddaraf

Catrin Pugh
Gall mynd yn ôl at addysg wedi toriad hir fod yn anodd i unrhyw un. Os gwnewch ychwanegu cyfrifoldebau, neu yn fy achos i anableddau,... Darllenwch y Blog Llawn
Emily Harding
Ar ôl cael fy mab roeddwn i’n wynebu llawer o broblemau personol. Roedd profiadau oeddwn i wedi’u cael yn blentyn yn codi i’r wyneb eto... Darllenwch y Blog Llawn
Lynda Sullivan
I worked as a cook for 10 years and enjoyed my job until I became ill with depression and panic attacks which meant I could... Darllenwch y Blog Llawn
Rose Probert
I come from a Gypsy Traveller background and although my initial education was a positive one, I did lack confidence and had to focus on... Darllenwch y Blog Llawn

CYMRU'N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.