Gwobr Fawreddog OU50 yn cael ei Chyflwyno i Ysgol Monkton Priory

Mae cenhadaeth lwyddiannus Ysgol Gynradd Monkton Priory i gynnwys rhieni a’r gymuned ehangach mewn dysgu oedolion wedi’i chydnabod gyda gwobr 50fed Pen-blwydd y Brifysgol Agored (OU50).

Enillodd yr ysgol Categori Gwobr Arbennig OU50 fel rhan o’r Gwobrau Dysgu Oedolion Ysbrydoli!

Aeth y pennaeth Shelley Morris ati i ddarparu addysg oedolion yn y gymuned trwy greu Lansio Dysgu Oedolion yn 2013.

Dywedodd: “Mae diben clir i’r prosiect – cyflawni’r deilliannau gorau, gwella cyrhaeddiad a chodi dyheadau ar gyfer plant yn y lleoliad, ac mae hyn yn mynd law yn llaw â darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu, sgiliau a chymwysterau i rieni.”

Darllenwch yr erthygl lawn yma here.

Related Post

Experience: I couldn’t read until I was 34

How lifelong learning can boost your mental health

Barry college student lands Inspire Award

National award for Milford Haven school

Take three: People who have changed their story with adult learning