National award for Milford Haven school

National award for Milford Haven school

National award for Milford Haven school The school even runs a free crèche so parents can improve their maths and english and invites grandparents to learn alongside their grandchildren. The Inspire! Awards are hosted each year ahead of Adult Learners’ Week (June...
Catrin Pugh

Catrin Pugh

Gall mynd yn ôl at addysg wedi toriad hir fod yn anodd i unrhyw un. Os gwnewch ychwanegu cyfrifoldebau, neu yn fy achos i anableddau, a gall edrych allan o’ch cyrraedd. Ond yn achos unrhyw beth sy’n ymddangos yn rhwystr i addysg bellach, mae modd ei oresgyn er mwyn...
Emily Harding

Emily Harding

Ar ôl cael fy mab roeddwn i’n wynebu llawer o broblemau personol. Roedd profiadau oeddwn i wedi’u cael yn blentyn yn codi i’r wyneb eto a ’ngadael yn ddiymadferth gydag iselder a phryderon. Ar ôl ychydig flynyddoedd heb byth bron adael y tŷ, dechreuais sylwi ar yr...
Lynda Sullivan

Lynda Sullivan

I worked as a cook for 10 years and enjoyed my job until I became ill with depression and panic attacks which meant I could no longer work, I stayed at home. For over 10 years panic attacks took over my life until one day a leaflet came through my door promoting adult...
Rose Probert

Rose Probert

I come from a Gypsy Traveller background and although my initial education was a positive one, I did lack confidence and had to focus on looking after my disabled brother. So, I left school with low GCSE grades and it wasn’t until I was in my mid-twenties that I had a...