YMUNWCH Â’N HYMGYRCH AR-LEIN

Bydd Wythnos Dysgwyr Oedolion yn cael ei chynnal yn ystod 20 – 26 Medi 2021 gyda gweithgareddau ar-lein hefyd yn cael eu cynnal trwy gydol mis Medi. Os yw’ch darparwr yn cyflwyno cyrsiau a thiwtorialau yn ystod y misoedd hyn – cofrestrwch eich digwyddiadau am ddim.

 

Mewn ymateb i ddigwyddiadau presennol mae Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cydweithio gyda phartneriaid i greu cronfa fwyaf erioed Cymru o adnoddau dysgu digidol. Mae’n bwysicach nawr nag erioed i gronni ein hadnoddau a chydweithio gyda phartneriaid ar draws Cymru i gefnogi llesiant Cymru a sgiliau’r dyfodol drwy ein hymgyrch Wythnos Addysg Oedolion rithiol.

Cylltwch â ni  os gwelwch yn dda os oes  gan eich sefydliad ddiddordeb mewn hwyluso sesiynau tiwtorial yn ystod mis Medi. Gallech fod am gyflwyno amrywiaeth o sesiynau blasu ar-lein drwy gyfuniad o sesiynau tiwtorial, gweminarau a chyrsiau byw ac wedi’u recordio ymlaen llaw – gallech hefyd ddymuno rhannu deunyddiau ac adnoddau digidol newydd neu bresennol i bobl gael mynediad iddynt a pharhau i dderbyn cefnogaeth.

Gallai enghreifftiau o sesiynau blasu ar-lein gynnwys ysgrifennu creadigol, cynghorion digidol, celf a chrefft, neu sgiliau mwy ymarferol a all arwain at gymwysterau pellach, tebyg i fathemateg sylfaenol neu farchnata uwch ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dyma’r ffyrdd y gall Dysgu a Gwaith Cymru eich helpu i gyflwyno eich sesiynau blasu a chyrsiau ar-lein:

  • Hyrwyddo eich gweithgareddau ar-lein yn ddwyieithog drwy ein calendr digwyddiadau ar-lein yn cynnwys gwefan Cymru’n Gweithio
  • Rhannu manylion eich gweithgareddau dysgu ar-lein drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol
  • Sicrhau fod eich sefydliad yn rhan o ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ehangach yr Wythnos Addysg Oedolion

Manteision cymryd rhan:

  • Ysbrydoli pobl i gymryd y cam nesaf – i ddysgu sgiliau newydd, ennill cymhwyster a meithrin eu hyder
  • Chwarae eich rhan wrth helpu pobl yng Nghymru i drechu COVID-19
  • Cyfle i gysylltu gyda chynulleidfaoedd newydd a phresennol

Os ydych yn newydd i’r Wythnos Addysg Oedolion ac yn ddarparydd neu diwtor sefydlog a chydnabyddedig llenwch y ffurflen hon i ddatgan eich diddordeb a’i dychwelyd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith drwy e-bost.

Ewch i’n tudalen darparwyr i gofrestru eich digwyddiadau os gwelwch yn dda os ydych wedi hwyluso digwyddiadau o’r blaen ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion.  Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, cysylltwch â ni.

I gael mwy o wybodaeth neu os ydych angen unrhyw gymorth, cysylltwch â ni yn [email protected]