YMUNO Â’N HYMGYRCH

Cynhelir yr Wythnos Addysg Oedolion ar 17-23 Mehefin 2019 gyda gweithgaredd drwy gydol mis Mehefin. Mae hwn yn gyfle perffaith i godi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion ac ysbrydoli mwy o bobl i ddatgloi eu manteisio a mynd ati i ddysgu

Mae digonedd o syniadau a themâu y gallwch ganolbwyntio arnynt. Efallai y byddwch am gyflwyno cyfres o weithdai rhoi cynnig arni a sesiynau blasu, cyrsiau byr, lansio darn o ymchwil, hyrwyddo eich gwaith neu dynnu sylw at ddarpariaeth bresennol yn eich ardal.

Dyma’r ffyrdd y gall y sefydliad Dysgu a Gwaith eich helpu i gyflwyno eich digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod mis Mehefin.

  • Hyrwyddo eich digwyddiadau yn ddwyieithog ar ein calendr ar-lein, yn cynnwys gwefan Cymru’n Gweithio
  • Byddwch yn cael blwch digwyddiad mewn blwch llawn o ddeunyddiau hyrwyddo
  • Mynediad i’n Pecyn Cyfathrebu Wythnos Addysg Oedolion
  • Cefnogaeth i hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol
  •  

Byddem wrth ein bodd yn gweithioi gyda’ch sefydliad ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion, felly peidiwch petruso ac ewch ati i ddechrau cynllunio eich digwyddiad heddiw.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, cliciwch y botwm islaw.