Myfyriwr o Brifysgol Abertawe’n cipio gwobr o fri

Ddydd Iau 6 Mehefin, enwyd Andrea Garvey, sy’n fyfyriwr o Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn enillydd ‘Gwobr Newid Bywyd a Dilyniant’ yng Ngwobrau Ysbrydoli! Addysg y Sefydliad Dysgu a Gwaith.

Cynhelir Gwobrau Ysbrydoli! bob blwyddyn cyn Wythnos Addysg Oedolion, a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith sy’n eu cydlynu gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’r gwobrau’n cydnabod unigolion sydd wedi dangos brwdfrydedd, ymrwymiad ac ysgogiad rhagorol i wella eu hunain, eu cymuned neu eu gweithle drwy ddysgu.

Cipiodd Andrea’r Wobr Newid Bywyd a Dilyniant ac roedd hi’n un o’r 12 o enillwyr a gafodd eu cydnabod mewn seremoni yng Ngwesty Exchange yng Nghaerdydd neithiwr.

Roedd y fam sengl i dri o blant o Bort Talbot yn dioddef o byliau difrifol o orbryder, iselder a cholled anodd wrth iddi astudio’n amser llawn i ddilyn ei huchelgais ers yn blentyn o fod yn gyfreithiwr. Er gwaethaf pob disgwyl, cymhwysodd gyda gradd yn y gyfraith yn 51 mlwydd oed – gan raddio gyda LLB yn y Gyfraith yn 2018, 25 mlynedd ar ôl gadael yr ysgol heb yr un cymhwyster.

Dywedodd Andrea wrth siarad am ba mor benderfynol oedd hi i astudio’r gyfraith: “O oedran ifanc iawn, dim ond un freuddwyd oedd gennyf sef astudio’r gyfraith. Nid oedd amgylchiadau o’m plaid i, ac ar ôl i mi gwympo’n feichiog yn 16 oed ro’n i’n gwybod bod yn rhaid imi roi popeth o’r neilltu i fod y fam orau y gallwn fod, ac y byddai fy mreuddwyd yn gorfod aros.

Darllenwch yr erthygl lawn yma yma.

 

Related Post

Experience: I couldn’t read until I was 34

How lifelong learning can boost your mental health

Barry college student lands Inspire Award

National award for Milford Haven school

Take three: People who have changed their story with adult learning