POB DIGWYDDIAD

    Caiff eich data ei drosglwyddo i ddarparwyr fydd yn cysylltu'n uniongyrchol â chi i ymateb i'ch ymholiad. Drwy anfon y neges e-bost yma rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau ac yn deall na fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti a chaiff ei data ei gadw'n ddiogel a dim ond i brosesu eich ymholiad ar gyfer dibenion mewnol y caiff ei ddefnyddio. I gael mwy o wybodaeth edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd
    Caiff eich data ei drosglwyddo i ddarparwyr fydd yn cysylltu'n uniongyrchol â chi i ymateb i'ch ymholiad. Drwy anfon y neges e-bost yma rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau ac yn deall na fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti a chaiff ei data ei gadw'n ddiogel a dim ond i brosesu eich ymholiad ar gyfer dibenion mewnol y caiff ei ddefnyddio. I gael mwy o wybodaeth edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd