DAL ATI I DDYSGU

Cynhelir yr ymgyrch yn ystod 17 – 23 Hydref 2022 gyda chyfleoedd ar gael ar draws y mis. Porwch drwy’r cannoedd o gyrsiau, digwyddiadau ac adnoddau ar-lein ac wyneb i wyneb AM DDIM ar ein llwyfan ledled mis Hydref.

Darganfyddwch eich angerdd am ddysgu, gloywi eich sgiliau, gwella eich iechyd a’ch llesiant, datblygu eich gyrfa neu ofyn am gyngor ac arweiniad arbenigol i gymryd ail gyfle a newid eich stori.

Defnyddiwch y blwch chwilio islaw i ddechrau dysgu.

DARGANFOD EICH ANGERDD AM DDYSGU

Gall addysg oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau. Dyma’ch cyfle i gael dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, hwb i’ch hyder, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, edrych am gyngor ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml fod eisiau dysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac mae ar gyfer pawb..

Dyma rai straeon i’ch ysbrydoli am bobl a gymerodd y cam cyntaf i newid eu bywydau er mwyn adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i bob un o’u straeon llwyddiant ac yn rhaff bywyd i lawer.

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Chloe-Young

Chloe

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug…

Darllen stori Chloe
Catrin Pugh

Catrin

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd…

Darllen stori Catrin
Kierran Jones

Kierran

Saith mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o’r Fyddin…

Darllen stori Kierran
Joseff Gnagbo

Joseff

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori,…

Darllen stori Joseff
Ralph Handscomb

Ralph

Bu Ralph Handscomb, sy’n dod o Ferthyr Tudful ac…

Darllen stori Ralph
Emma Williams

Emma

Cafodd Emma Williams ei geni yn Wrecsam a roedd…

Darllen stori Emma

Cliciwch y botwm islaw am fwy o straeon newid bywyd gan bobl ar draws Cymru.

CANFOD MWY AM WYTHNOS ADDYSG OEDOLION

GALW POB DARPARYDD ADDYSG OEDOLION

Mae pecyn cymorth Wythnos Addysg Oedolion yn cynnwys yr holl wybodaeth ac adnoddau marchnata rydych eu hangen i gymryd rhan.

 

Rhannu sgiliau tu hwnt i Gymru

Edrychwch ar y digwyddiadau ar-lein sy’n digwydd tu hwnt i Gymru. Fe welwch amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein gydag achrediad, sesiynau blasu a sesiynau tiwtorial sydd ar gael i bawb ble bynnag yr ydych.

Canfod mwy o ddigwyddiadau ar-lein

 

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.