PAID STOPIO DYSGU

Cynhelir yr Wythnos Addysg Oedolion rhwng 9 – 15 Medi 2024.

Manteisiwch ar y cyfle hwn i ddarganfod eich angerdd am ddysgu, gloywi eich sgiliau, gwella eich iechyd a’ch lles, symud ymlaen yn eich gyrfa neu gael cyngor a gwybodaeth pwrpasol ar gyllid neu lwybrau gyrfa arbenigol.

Porwch drwy’r cannoedd o gyrsiau a digwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb a’r adnoddau AM DDIM sydd ar gael ar ein llwyfan drwy gydol mis Medi.

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddechrau dysgu.

DARGANFOD EICH ANGERDD AM DDYSGU

Gall addysg oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau, ac agor drysau, dyma eich cyfle chi i ddechrau o’r newydd a chroesawu ail gyfle. P’un a ydych chi’n chwilio am gyfeiriad newydd, rhoi hwb i’ch hyder, gwella eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd gwaith, ceisio cyngor ac arweiniad ar gymhwyster, neu efallai yr hoffech chi ddysgu rhywbeth newydd a chwrdd â phobl o’r un anian. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac ar gael i bawb.

Isod mae rhywfaint o straeon ysbrydoledig gan bobl sydd wedi cymryd y cam cyntaf i drawsnewid eu bywydau er mwyn adeiladu dyfodol gwell.  Mae addysg oedolion wedi bod yn allweddol i bob un o’u llwyddiannau ac i lawer yn achubiaeth.

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Chloe-Young

Chloe

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug…

Darllen stori Chloe
John Spence

John

Dechreuodd John ei daith ddysgu gyda'r Brifysgol Agored yn…

Darllen stori John
Rhiannon Norfolk

Rhiannon

Roedd cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn factor…

Darllen stori Rhiannon
Catrin Pugh

Catrin

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd…

Darllen stori Catrin
Scott Jenkinson

Scott

Ddeng mlynedd yn ol, roedd Scott Jenkinson yn camddefnyddio…

Darllen stori Scott
Kierran Jones

Kierran

Saith mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o’r Fyddin…

Darllen stori Kierran

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy o straeon sy’n newid bywydau pobl ledled Cymru.

GALW POB DARPARYDD ADDYSG OEDOLION

Mae ein pecyn cymorth ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion yn cynnwys yr holl wybodaeth ac adnoddau marchnata rydych chi eu hangen i gymryd rhan ym mis Medi.

 

Rhannu sgiliau tu hwnt i Gymru

Edrychwch ar y digwyddiadau ar-lein sy’n digwydd tu hwnt i Gymru. Fe welwch amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein gydag achrediad, sesiynau blasu a sesiynau tiwtorial sydd ar gael i bawb ble bynnag yr ydych.

Canfod mwy o ddigwyddiadau ar-lein

 

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio #paidstopiodysgu

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.