NEWID DY STORI

Bydd Wythnos Dysgwyr Oedolion yn cael ei chynnal rhwng 19 – 25 Medi 2022, gyda gweithgaredd yn cael ei gynnal ar draws mis Medi. Porwch y cannoedd o adnoddau am ddim sydd eisoes ar ein platfform. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio isod i ddod o hyd i ddigwyddiad, cwrs neu adnodd a dechrau dysgu heddiw.

Gallwch hefyd bori trwy sesiynau blasu byw am ddim sy’n digwydd trwy gydol Wythnos Dysgwyr Oedolion yn yr amserlen hon.

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Gall Addysg Oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau, mae’n gyfle i chi wneud dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, ceisio cyngor newydd ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml ddysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac ar gyfer pawb.

Islaw mae rhai o straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam nesaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i straeon llwyddiant pob un ohonynt ac yn rhaff bywyd i lawer.

Chloe

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug…

Darllen stori Chloe

Catrin

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd…

Darllen stori Catrin

Kierran

Saith mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o’r Fyddin…

Darllen stori Kierran
Joseff Gnagbo

Joseff

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori,…

Darllen stori Joseff

Ralph

Bu Ralph Handscomb, sy’n dod o Ferthyr Tudful ac…

Darllen stori Ralph
Emma Williams

Emma

Cafodd Emma Williams ei geni yn Wrecsam a roedd…

Darllen stori Emma

Cliciwch y botwm islaw am fwy o straeon newid bywyd gan bobl ar draws Cymru.

CANFOD MWY AM WYTHNOS ADDYSG OEDOLION

YMUNWCH Â’R YMGYRCH WYTHNOS OEDOLION OEDOLION

Dadlwythwch ein pecyn cymorth ymgyrch ac adnoddau i gymryd rhan

 

Rhannu sgiliau tu hwnt i Gymru

Edrychwch ar y digwyddiadau ar-lein sy’n digwydd tu hwnt i Gymru. Fe welwch amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein gydag achrediad, sesiynau blasu a sesiynau tiwtorial sydd ar gael i bawb ble bynnag yr ydych.

Canfod mwy o ddigwyddiadau ar-lein

 

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.