Polisi Cwcis

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach, yn aml wedi’u hamgryptio, a gaiff eu cadw ar eich cyfrifiadur pan ydych yn ymweld â rhai gwefannau. Cânt eu defnyddio i gofio gwybodaeth defnyddiol sy’n galluogi rhai o swyddogaethau’r wefan i weithio, er enghraifft gofio pan ydych wedi cyrraedd proses archebu neu os ydych wedi mewngofnodi i safle. Ni all cwcis achosi niwed i’ch cyfrifiadur.

Y cwcis a ddefnyddiwn
Cwcis Sesiwn

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i’r wefan weithredu a chânt eu gosod p’un ai ydych yn caniatau cwcis eraill neu beidio. Ni chaiff y cwcis hyn eu cadw ar eich cyfrifiadur a chânt eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr gwefan.

Cwcis Swyddogaeth

Mae’r cwcis swyddogaeth a ddefnyddiwn yn ein galluogi i fonitro patrymau traffig ar ein gwefan, mesur llwyddiant ein hymgyrchoedd yn gywir a’ch galluogi i gysylltu gyda chyfryngau cymdeithasol tra byddwch ar ein safle.

Cwcis Marchnata

Defnyddir cwcis marchnata i olrhain ymwelwyr ar draws gwefannau. Y bwriad yw dangos hysbysebion sy’n berthnasol a diddorol i’r defnyddiwr unigol ac felly’n fwy gwerthfawr i gyhoeddwyr a hysbysebwyr trydydd parti.

Mwy o Wybodaeth am Gwcis

I ddysgu mwy am gwcis, yn cynnwys sut i’w rheoli a sut maent yn effeithio ar eich gweithgareddau ar-lein, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org Gallwch hefyd ddysgu sut i reoli cwcis ar wahanol borwyr yn www.aboutcookies.org/how-tocontrol-cookies/ neu os dymunwch wybod sut i ddileu cwcis, ewch i www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

Gallwch hefyd drin eich dewisiadau ar gyfer pa fathau o hysbysebion a gewch ar wefannau yn defnyddio Eich Dewisiadau Ar-lein.
Dylid nodi fod y rhain yn wefannau trydydd parti iac nid yw’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gyfrifol am eu cynnwys.

Mae rhestr lawn o’n cwcis ar gael yma.

Enw Cwci Diben Cyfnod cadw
Swyddogaeth gwefan      
  _cfduid Defnyddir gan rwydwaith cynnwys Cloudflare i ddynodi traffig gwefan dibynadwy. 1 flwyddyn
  PHPSESSID Defnyddir i gadw sesiwn defnyddiwr ar draws ceisiadau tudalen. Sesiwn
Google Analytics      
  _ga Defnyddir gan Google Analytics i olrhain defnydd tudalen a sefydlu. Mae hyn yn helpu’r Sefydliad Dysgu a Gwaith i wella a chyfoethogi profiad ymwelwyr. 2 flynedd
  _gat, _gid Defnyddir gan Google Analytics i olrhain defnydd tudalen a safle. Sesiwn
Archebu digwyddiadau      
  ee_cookie_test Defnyddir ar gyfer system espresso digwyddiadau i olrhain defnyddwyr unigol. Sesiwn
Marchnata      
Rhannu cymdeithasol __atuvc Diweddaru cyfrif nodweddion rhannu cymdeithasol gwefan. 13 mis
  __atuvs Sicrhau y caiff y cyfrif diweddaraf ei ddefnyddio os caiff tudalen ei rhannu gyda’r gwasanaeth rhannu cymdeithasol. Sesiwn
  _at.cww, at-lojson-cache-#, at-rand Defnyddir gan y llwyfan rhannu cymdeithasol. Parhaus
  bt2 Defnyddir gan y llwyfan rhannu cymdeithasol. 255 diwrnod
  uvc Canfod pa mor aml mae’r gwasanaeth rhannu cymdeithasol AddThis yn canfod yr un defnyddiwr. 13 mis
  uid Creu ID unigryw defnyddiwr a gynhyrchir gan beiriant i’w gwneud yn bosibl i’r defnyddiwr rannu cynnwys ar draws rwydweithiau cymdeithasol a rhoi ystadegau manwl i wahanol ddarparwyr. 1 flwyddyn
  xtc Cofrestru bod y defnyddiwr wedi rhannu cynnwys drwy’r cyfryngau cymdeithasol. 13 mis
  vc Defnyddir gan y llwyfan rhannu cymdeithasol. 1 flwyddyn
Olrhain hysbysebion/ Google Adwords Bkdc, bku Cofrestru data defnyddiwr dienw, tebyg i gyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, y gwefannau yr ymwelir â nhw a pha hysbysebion y mae’r defnyddiwr wedi eu clicio, gyda’r diben o optimeiddio dangos hysbysebion yn seiliedig ar symudiad defnyddiwr ar wefannau sy’n defnyddio’r un rhwydwaith. 179 diwrnod
  csync Optimeiddio arddangosiad hysbysebion yn seiliedig ar symudiad y defnyddiwr wedi’i gyfuno a chynigion gwahano hysbysebwyr ar gyfer dangos. 13 mis
  pid Cofrestru ID  unigryw sy’n dynodi dyfais defnyddiwr sy’n dychwelyd. Defnyddir yr ID ar gyfer hysbysebion wedi’u targedu. 13 mis
  uuid, uuidc Casglu data ar ymweliadau’r defnyddiwr i’r wefan megis pa dudalennau a gafodd eu llwytho. Defnyddir y data a gofrestrwyd ar gyfer hysbysebion wedi’u targedu.  
  ads/ga-audiences Defnyddir gan Google AdWords i ailgysylltu â defnyddwyr syn debygol o droi yn gwsmeriaid sy’n seiliedig ar ymddygiad ar-lein yr ymwelwyr ar draws gwefannau. Sesiwn
ID defnyddiwr      
Tagiau sgript di2, mus, ouid Tagiau sgript 1 flwyddyn
Geo-leoliad loc Defnyddir i helpu darparwyr i benderfynu lleoliad daearyddol defnyddwyr sy’n rhannu gwybodaeth gyda’i gilydd (lefel sir) 13 mis
Dynodiad dyfais TapAd_DID, TapAd_TS Defnyddir i benderfynu pa fath o ddyfeisiau (ffonau clyfar, llechi, cyfrifiaduron, setiau teledu ac yn y blaen) a ddefnyddir gan ddefnyddiwr. 2 fis
  SEUNCY Cofrestru ID unigryw sy’n dynodi dyfais y defnyddiwr ar gyfer ymweliadau dychwel 179 diwrnod
  TestIfCookieP Dynodi defnyddwyr newydd a chynhyrchu ID unigryw ar gyfer pob defnyddiwr. 13 mis