NEWYDDION A BLOGIAU

Os ydych yn meddwl am eich sefyllfa – efallai eich bod eisiau gwneud mwy, efallai eisiau newid neu gyfeiriad newydd? Darllenwch ein cyfres o flogiau gwadd. Mae pob un yn cynnig safbwynt pobl a brofodd addysg oedolion ac a symudodd eu bywydau ymlaen.

Newyddion Diweddaraf

Experience: I couldn’t read until I was 34

I was the class jester at school in the 70s and 80s, because I wanted to be liked. The truth was that I was struggling....

Darllenwch Stori Newyddion Lawn
How lifelong learning can boost your mental health

After decades of neglect and stigma, mental health is at the forefront of the news agenda and, as more and more people start to discuss...

Darllenwch Stori Newyddion Lawn
Barry college student lands Inspire Award

A BARRY college worker who couldn’t afford to buy lunch as a student has won a national award for his inspirational story of learning against...

Darllenwch Stori Newyddion Lawn
National award for Milford Haven school

MILFORD Haven's Gelliswick Church in Wales VC Primary School, dedicated to family learning, has won a national award. The school even runs a free crèche...

Darllenwch Stori Newyddion Lawn
Take three: People who have changed their story with adult learning

As this year’s Adult Learners’ Week approaches, we talk to three individuals who explain how their lives have been improved through the learning choices they’ve...

Darllenwch Stori Newyddion Lawn

Blog Diweddaraf

Darllenwch y Blog Llawn

Darllenwch y Blog Llawn
Rose Probert

I come from a Gypsy Traveller background and although my initial education was a positive one, I did lack confidence and had to focus on...

Darllenwch y Blog Llawn
Lynda Sullivan

I worked as a cook for 10 years and enjoyed my job until I became ill with depression and panic attacks which meant I could...

Darllenwch y Blog Llawn
Rose Probert

I come from a Gypsy Traveller background and although my initial education was a positive one, I did lack confidence and had to focus on...

Darllenwch y Blog Llawn

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.