Datganiad Hygyrchedd

TMae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol ar gyfer adultlearnersweek.wales/?lang=cy

Caiff gwefan yr Wythnos Addysg Oedolion ei rheoli gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru. Rydym eisiau i gynifer o bobl ag sydd modd i ddefnyddio’r wefan. Er nghraifft, mae hyn yn golygu y dylech fedru:

  • Navigate most of the website using just the keyboard
  • Chwyddo hyd at 300% heb i’r geiriad fynd dros ochr y sgrin
  • Gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan yn defnyddio darllenydd sgrin
  • Mynd o amgylch y rhan fwyaf o’r wefan yn defnyddio meddalwedd adnabod leferydd
  • Newid lliwiau, lefelau gwrthgyferbyniad a ffontiau

TYr ydym yn defnyddio ategyn gwe Equal i sicrhau fod hyn yn bosibl.

Mae gan AbilityNet gyngor ar ei gwneud yn rhwyddach i ddefnyddio eich dyfais os
oes gennych anabledd.

Sut mae’n gweithio

Mae gan ategyn gwe Equal yr opsiynau hygyrchedd a ddangosir islaw. Mae’r fwydlen hon ar gael o unrhyw dudalen ar y wefan.

Ffont

Y ffont a ddefnyddir yn y wefan yw (neuzeit grotesk) ffont sans-serif. Mae’r WAI yn argymell hyn ar gyfer darllen ar sgriniau cyfrifiadur.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os ydych angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel hygyrchedd, PDF, print bras, darllen rhwydd neu braille:

I’n helpu i ateb eich anghenion yn well, dywedwch wrthym pa fformat arall a hoffech a gadael i ni wybod os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu gyda chi o fewn 15 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn anelu i wneud yr wefan hon yn fwy hygyrch. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os cewch unrhyw broblemau neu os credwch nad ydym yn cyflawni’r rheoliadau hygyrchedd.

Gweithdrefn gorfodaeth

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am sicrhau am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ymatebwn i’ch cais, cysylltwch â’r Equality Advisory and Support Service (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan

Caiff y wefan ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac felly mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ymroddedig i wneud ein gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd yma

Cafodd y datganiad hwn ar 19 Mai 2022, cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 14 Gorffennaf 2022.
Cafodd y wefan ei phrofi olaf ar 13 Mehefin 2022