Ysbrydoli! Enillwyr Gwobr Dysgu Oedolion

Cwrdd ag enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2023

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn ddathliad blynyddol sy’n cydnabod llwyddiannau newid bywyd pobl, prosiectau a darpariaeth addysg oedolion yng Nghymru.

Edrychwch drwy straeon enillwyr gwobrau eleni i ganfod mwy am y camau y gwnaethant eu cymryd i gynyddu eu hyder, cymryd ail gyfle a newid eu stori drwy addysg a sgiliau.

Enillydd Gwobr Dechrau Arni – Dysgwyr Cymraeg

Steven Wright

Enwebwyd Gan: Dysgu Cymraeg Morgannwg Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Symudodd Steven Wright o Awstralia i Gymru.…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Dysgu ar gyfer Gwell Iechyd

Rachel Parker

Enwebwyd Gan: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales Cafodd…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Newidiadau Gweithle

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Enwebwyd Gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Arferai Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ei chael yn anodd recriwtio a…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Newid Bywyd a Chynnydd

Elinor Ridout

Enwebwyd Gan: Prifysgol Caerdydd Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Agored Cymru Bu farw Will, ail blentyn Elinor, yn sydyn pan oedd yn…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Sgiliau Gwaith

Emma Howells

Enwebwyd Gan: PRP Training Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Roedd Emma Howells yn rhedeg ei busnes langylchu a chlustogwaith ei hun pan gyrhaeddodd…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Hywel Francis am Effaith Gymunedol

Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd

Enwebwyd Gan: Coleg Caerdydd a´r Fro Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru  Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Sgiliau Hanfodol am Oes

Grŵp Dynion Pobl yn Gyntaf y Fro

Enwebwyd Gan: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Mae Grŵp Dynion Pobl yn Gyntaf y Fro, a…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Walid Musa Albuqai

Enwebwyd Gan: Coleg Gŵyr Abertawe Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Cafodd Walid Musa Albuqai ei fagu yn Syria ond cafodd ei orfodi i…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Cyflawniad Oes

John Gates

Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Mae John Gates, 82 oed, yn byw ym Maesteg ac yn dod o deulu o lowyr. Dechreuodd weithio…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Heneiddio’n Dda

Jan Wallace

Enwebwyd Gan: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru Yn 81 oed mae Jan Wallace yn cadw ei…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Oedolyn Ifanc

Harley Clements

Enwebwyd Gan: Coleg Sir Gâr Noddir gan: Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ngrŵp Cymwysterau ac Asesu AIM Cafodd Harley Clements ei bwlio yn yr…

Darllenwch y stori

Ageing Well Award

John and Val Snare

Aeth John a Val Snare, sy’n dad-cu a mam-gu, yn ôl i’r ysgol fel y gallent helpu eu hwyrion gyda dysgu yn ystod y cyfnodau…

Darllenwch y stori

Dadlwythwch gopi o 2023 Ysbrydoli! Llyfr proffil Gwobrau Dysgu Oedolion

Canfod mwy am y gwobrau drwy ymweld â 
gwefan y Sefydliad Dysgu a Gwaith

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.