NEWID EICH CYFRES PODLEDIAD STORI

Dyma’r podlediad lle clywn straeon ysbrydoledig am bobl sy’n ennill cymwysterau ac yn dysgu sgiliau newydd yn ddiweddarach mewn bywyd.Bydd y gwesteiwr Nia Parry yn gofyn beth oedd yn gyrru ei gwesteion i newid eu stori a pha gyngor sydd ganddyn nhw i chi os ydych chi eisiau newid eich stori hefyd.

PENODAU