NEWID DY STORI

Mewn ymateb I’r Coronafeirws (Covid-19) caiff yr holl weithgareddau dysgu ar gyfer ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion eu darparu yn rhithiol drwy wahanol lwyfannau ar-lein adnabyddus. Cadwch mewn cysylltiad a manteisio ar y cyfle I ddysgu rhywbeth newydd a chael aelodau eraill o’ch teulu i gymryd rhan! Gall dysgu, ffurfiol neu anffurfiol, hybu eich iechyd a’ch llesiant yn ogystal â’ch helpu iddatblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol. Chwiliwch am bwnc o’ch dewis.

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Gall Addysg Oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau, mae’n gyfle i chi wneud dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, ceisio cyngor newydd ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml ddysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac ar gyfer pawb.

Islaw mae rhai o straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam nesaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i straeon llwyddiant pob un ohonynt ac yn rhaff bywyd i lawer.

Andrea

Roedd gan Andrea Garvey uchelgais bob amser i astudio’r…

Darllen stori Andrea

Tarek

Ffodd Tarek Zou Anghena o Syria pan ddechreuodd rhyfel…

Darllen stori Tarek

Thomas

Mae Thomas Ferriday wedi ennill Diploma Gwaith Brics Lefel…

Darllen stori Thomas

John

Dechreuodd John ei daith ddysgu gyda'r Brifysgol Agored yn…

Darllen stori John

Rhiannon

Roedd cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn factor…

Darllen stori Rhiannon

Jimama

Ganed Jimama (JJ) yn Sierra Leone, Gorllewin Affrica, ym…

Darllen stori Jimama

Cliciwch y botwm islaw am fwy o straeon newid bywyd gan bobl ar draws Cymru.

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.