NEWID DY STORI

Gohiriwyd yr Wythnos Addysg Oedolion tan hysbysiad pellach. Cadwch mewn cysylltiad ar-lein a phori drwy’r wefan i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd a sgiliau. Gan straeon pobl a gymerodd y cam cyntaf yn ôl i ddysgu a thrawsnewid eu bywydau. Arhoswch adre, a dysgu rhywbeth newydd, dechrau cwrs, ysbrydoli eraill – yn fuan iawn byddwn yn hyrwyddo digwyddiadau ar-lein y gallwch gymryd rhan ynddynt. Yn y cyfamser, edrychwch ar y straeon ysbrydoledig yma.

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Gall Addysg Oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau, mae’n gyfle i chi wneud dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, ceisio cyngor newydd ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml ddysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac ar gyfer pawb.

Islaw mae rhai o straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam nesaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i straeon llwyddiant pob un ohonynt ac yn rhaff bywyd i lawer.

John

Dechreuodd John ei daith ddysgu gyda'r Brifysgol Agored yn…

Darllen stori John

Jimama

Ganed Jimama (JJ) yn Sierra Leone, Gorllewin Affrica, ym…

Darllen stori Jimama

Bernard

Mae Bernard wedi ymdrwytho yn y byd digidol –…

Darllen stori Bernard

Scott

Ddeng mlynedd yn ol, roedd Scott Jenkinson yn camddefnyddio…

Darllen stori Scott

Catrin

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd…

Darllen stori Catrin

Marilyn

Mae Lynnie Llewellyn yn mynychu dau ddosbarth wythnosol er…

Darllen stori Marilyn

Cliciwch y botwm islaw am fwy o straeon newid bywyd gan bobl ar draws Cymru.

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.