NEWID DY STORI AR-LEIN

Bydd yr holl weithgareddau dysgu ar gyfer ymgyrch Wythnos Dysgwyr Oedolion eleni (21 – 27 Medi) yn cael eu cyflwyno trwy ein platfform dysgu ar-lein. Gall aros yn gysylltiedig a chymryd y cyfle hwn i ddysgu sgiliau newydd eich helpu i gynyddu eich hyder a datblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol. Maent yn gyflym, yn hwyl ac yn hawdd i’w gwneud ac ni fyddant yn costio dim ond eich amser i chi. Mae yna lawer o feysydd cyffrous i ddewis ohonynt, felly dewiswch bwnc o’ch dewis a newid eich stori ar-lein. Mae gennym hefyd ystod o Ddosbarthiadau Meistr yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos – gallwch weld yr amserlen dosbarthiadau meistr llawn yma yn ogystal â dod o hyd i gyrsiau gan ddefnyddio’r bar chwilio isod.

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Gall Addysg Oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau, mae’n gyfle i chi wneud dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, ceisio cyngor newydd ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml ddysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac ar gyfer pawb.

Islaw mae rhai o straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam nesaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i straeon llwyddiant pob un ohonynt ac yn rhaff bywyd i lawer.

Tarek

Ffodd Tarek Zou Anghena o Syria pan ddechreuodd rhyfel…

Darllen stori Tarek

Rhiannon

Roedd cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn factor…

Darllen stori Rhiannon

Thomas

Mae Thomas Ferriday wedi ennill Diploma Gwaith Brics Lefel…

Darllen stori Thomas

John

Dechreuodd John ei daith ddysgu gyda'r Brifysgol Agored yn…

Darllen stori John

Jimama

Ganed Jimama (JJ) yn Sierra Leone, Gorllewin Affrica, ym…

Darllen stori Jimama

Andrea

Roedd gan Andrea Garvey uchelgais bob amser i astudio’r…

Darllen stori Andrea

Cliciwch y botwm islaw am fwy o straeon newid bywyd gan bobl ar draws Cymru.

 

Rhannu sgiliau tu hwnt i Gymru

Edrychwch ar y digwyddiadau ar-lein sy’n digwydd tu hwnt i Gymru. Fe welwch amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein gydag achrediad, sesiynau blasu a sesiynau tiwtorial sydd ar gael i bawb ble bynnag yr ydych.

Canfod mwy o ddigwyddiadau ar-lein

 

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.