Yn 2019 enillais Wobr Ysbrydoli! am fy llwyddiant yn dysgu a fy nghamau i gyrraedd lle’r wyf heddiw. Roedd gennyf orffennol anodd ac wedi gadael yr ysgol heb unrhyw TGAU yn ogystal â bywyd cartref anodd. Dywedais wrthyf fy hun o pan oeddwn yn ifanc y byddwn yn...
Catrin Pugh

Catrin Pugh

Gall mynd yn ôl at addysg wedi toriad hir fod yn anodd i unrhyw un. Os gwnewch ychwanegu cyfrifoldebau, neu yn fy achos i anableddau, a gall edrych allan o’ch cyrraedd. Ond yn achos unrhyw beth sy’n ymddangos yn rhwystr i addysg bellach, mae modd ei oresgyn er mwyn...
Emily Harding

Emily Harding

Ar ôl cael fy mab roeddwn i’n wynebu llawer o broblemau personol. Roedd profiadau oeddwn i wedi’u cael yn blentyn yn codi i’r wyneb eto a ’ngadael yn ddiymadferth gydag iselder a phryderon. Ar ôl ychydig flynyddoedd heb byth bron adael y tŷ, dechreuais sylwi ar yr...
Lynda Sullivan

Lynda Sullivan

I worked as a cook for 10 years and enjoyed my job until I became ill with depression and panic attacks which meant I could no longer work, I stayed at home. For over 10 years panic attacks took over my life until one day a leaflet came through my door promoting adult...
Rose Probert

Rose Probert

I come from a Gypsy Traveller background and although my initial education was a positive one, I did lack confidence and had to focus on looking after my disabled brother. So, I left school with low GCSE grades and it wasn’t until I was in my mid-twenties that I had a...